چرا سرمایه‌گذاری با هشیاربات؟

در سرمایه‌گذاری باید به دو مفهوم میزان ریسک و میزان بازدهی توجه کرد. میزان ریسک به زبان ساده یعنی چقدر خطر وجود دارد که سرمایه ما ضرر کند. مثلاً در شهری، خانه‌ای ساخته شده، چقدر احتمال دارد زلزله بیاید و آن خانه خراب شود. در میزان بازدهی، ما توجه میکنیم که در یک بازه مثلاً پنج ساله، چه میزان قیمت آن خانه رشد داشته است.(هرچه سطح ریسک کمتر و سطح بازدهی بیشتر باشد، آن سرمایه‌گذاری بهتر است.) با مقایسه میزان بازدهی و شاخص ریسک بازارهای مختلف با تیم سرمایه‌گذاری رتبه یک هشیاربات، میتوانید تفاوت قابل ملاحظه‌ای را مشاهده کنید. سعی ما بر این است که کاربران، به آسانی و بدون نیاز به صرف زمان و هزینه زیاد، بهترین سبد سرمایه‌گذاری را داشته باشند.

میزان بازدهی (ارزش یک میلیون تومان سرمایه‌گذاری در ۵ سال اخیر منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۰)

میزان ریسک (در ۵ سال اخیر منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۰)