ابزار سرمایه گذاری

ماشین حساب مالی

در این بخش، ابزارهای کاربردی و مفید، جهت استفاده شما کاربر گرامی، قرار داده شده است و با توجه به پیشنهادات تیم هشیاربات، به صورت مداوم، به روز میشود.

In-House Sales Training

مبدل ارز

ابزار محاسبه مقدار پیپ

ابزار محاسبه اندازه پوزیشن و ریسک

محاسبه‌گر سود فارکس

محاسبه‌گر ریسک ورشکستگی

محاسبه‌گر افت سرمایه

محاسبه‌گر سود مرکب

ابزار محاسبه فیبوناچی اصلاحی