« تیم‌های تحلیل »

تحلیلگر
تیم تحلیل رضایی
مشاهده پروفایل
رتبه تیم در هشیاربات:  1
سابقه معاملات تیم:  54ماه
رضایت سرمایه‌گذران:  100%
ضمانت سرمایه‌گذاری: دارد
0%
سود سالانه
0%
بازده کل
0%
بیشترین ضرر
0
میزان ریسک

بازدهی

تحلیلگر
تیم تحلیل رضایی
مشاهده پروفایل
رتبه تیم در هشیاربات:  1
سابقه معاملات تیم:  54ماه
رضایت سرمایه‌گذران:  100%
ضمانت سرمایه‌گذاری: دارد
0%
سود سالانه
0%
بازده کل
0%
بیشترین ضرر
0
میزان ریسک

بازدهی

تحلیلگر
تیم تحلیل رضایی
مشاهده پروفایل
رتبه تیم در هشیاربات:  1
سابقه معاملات تیم:  54ماه
رضایت سرمایه‌گذران:  100%
ضمانت سرمایه‌گذاری: دارد
0%
سود سالانه
0%
بازده کل
0%
بیشترین ضرر
0
میزان ریسک

بازدهی